Poradensvo pri postupe finacovania výstavby

Poradíme vám aké sú možnosti a ako je potrebné postupovať pri získaní finančných prostriedkov na prefinancovanie výstavby na rámec vašich zdrojov.

  • Úver zo zdrojov EU
  • Úver zo štátnych zdrojov
  • Nenávratná dotácia zo štátnych zdrojov
  • Úver z iných zrojov

Stavebná činnosť

  • Komplexná obnova bytových domov, polyfunkčných objektov
  • Dodatočné zateplovanie obvodových plášťov budov certifikovanými kontaktnými zateplovacími systémami
  • Rekonštrukcie a opravy interiérov a exteriérov bytových domov, polyfunkčných objektov, rodinných domov
  • Výstavba bytových domov, polyfunkčných objektov, rodinných domov „na kľúč“

01

Paticka - stredný modul

Kontaktujte nás

AdresaUNIOS, s.r.o.

Jesenského 3630, 960 01 Zvolen
Tel.: 045 / 5323990
E-mail : unios@unios.sk